EBMeDS - Evidence Based Medicine electronic Decision Support

Decision Support

Systeem voor elektronische beslissingsondersteuning

Ebpracticenet bevat een online kennisdatabank met praktijkrichtlijnen, die gekoppeld is aan het elektronisch medisch dossier met een systeem voor elektronische beslissingsondersteuning. Dit gebeurt op twee manieren: via de Evidence Linker of via EBMeDS.


Evidence Linker

Gebruikmakende van gecodeerde diagnoses kan men vanuit het elektronisch medisch dossier (EMD) rechtstreeks navigeren naar relevante richtlijnen of bronnen. Naast relevante ebpracticenet-richtlijnen kan genavigeerd worden naar patiënteninformatie, NHG-standaarden en andere Belgische EBM-informatie. Dit systeem werkt vraaggestuurd en initieert een zoekopdracht op basis van de gecodeerde diagnose in het EMD.


EBMeDS

EBMeDS wil op het juiste moment patiëntgerelateerde informatie aanbieden om de diagnosestelling en behandeling van ziekten en aandoeningen te begeleiden en te verbeteren, om te waarschuwen voor mogelijke fouten en om te helpen bij de uitvoering van zorgverleningsprocedures.

EBMeDS is een computerprogramma dat door het EMD verzonden patiëntinformatie analyseert en boodschappen stuurt op basis van die analyse.

EBMeDS is niet in staat om vrije tekst te analyseren; enkel gestructureerde data-elementen kunnen gebruikt worden in de analyse. Met gestructureerde gegevens bedoelen we dat de gegevens moeten worden ingevoerd in velden die speciaal voor dit soort gegevens zijn ontworpen:

  • leeftijd en geslacht van patiënt
  • diagnoses opgenomen in de diagnoselijst (via ICPC en ICD)
  • geneesmiddelen en vaccinaties die opgenomen zijn in de medicatielijst
  • labobepalingen
  • ingrepen
  • klinische metingen zoals lengte, gewicht, bloeddruk

Beslissingsondersteuning kan de inspanningen van het zoeken naar relevante informatie verminderen, maar de conclusies zijn niet onfeilbaar. Het is de taak van elke zorgverlener om alle stukjes informatie samen te brengen in goed klinisch handelen. Op dit ogenblik zijn er 230 beslisregels geactiveerd voor Belgische gebruikers. De volledige lijst aan beslisregels kan men terugvinden op de site www.ebmeds.org.


Fouten in het beslissingsondersteunend systeem kunnen meestal worden toegeschreven aan:

  • ontbrekende of foutief gestructureerde patiëntgegevens
  • fouten in de logica van de analyse door EBMeDS
  • vertraging in het updaten en implementeren van bijgewerkte beslissingsondersteuningsregels bij wijziging van de medische kennis en praktijken

Een beslissingsondersteunend systeem kan nooit alle klinisch relevante situaties dekken. Het is mogelijk dat een patiënt een gezondheidsprobleem heeft dat een urgente aanpak vereist, ook al geeft EBMeDS geen enkele boodschap weer.


Video

Via een korte video illustreren we de werking van EBMeDS in een generieke demonstratie omgeving. Klik hier...Pilootprojecten

De implementatie van EBMeDS in de medische softwarepakketten voor huisartsen wordt voorbereid via enkele pilots. Op dit ogenblik is EBMeDS geïntegreerd in HealthOne en Pricare, en wordt de integratie voorbereid voor Care Connect. Wenst u hierover meer informatie als producent van een medisch softwarepakket, mail dan naar info@ebpracticenet.beVoor meer informatie klik hier..